Dùng Ctrl + F để tìm cho nhanh nha các bạn, đợi dòng tiêu đề đỏi màu thì mới load hết (file dài quá mà, > 13K code )

Source : Hỗ trợ VNACCS / VCIS